Chronisch vermoeid? Tweemaal per week Qigong zal uw mentale en fysieke symptomen verbeteren ~ 50% en maakt je jonger!

Een studie uit 2012 die gepubliceerd staat in “the Annals of Behavioral Medicine” laat een zeer interessante interventie zien voor mensen mensen met chronische vermoeidheid. In plaats van voedingssupplementen of medicijnen betrof het hier een Qigong interventie programma.

De deelnemers namen vijf weken lang, twee keer per week deel aan begeleidde Qigong sessies. Daarna werden de deelnemers geïnstrueerd om dit thuis zelf voort te zetten tot de vier maanden grens was bereikt.

De parameters die werden gemeten waren het fysiek en mentaal functioneren alsmede de lengte van het telomerase enzym, een marker voor de biologische leeftijd.

De resultaten van dit onderzoek en deze eenvoudige interventie zijn erg verrassend en misschien niet goed te begrijpen door de bril van westerse geneeskunde. De vermoeidheidssymptomen en het mentale functioneren namen significant af ten opzichte van de controle groep. Een significante toename in het activiteit van het telomerase enzym is ook fascinerend omdat dit ook wel als de heilige graal van anti-aging wordt beschouwd.

Qigong oefeningen kunnen dus gebruikt worden als alterantieve of complementaire therapie voor chronische vermoeidheid of het chronische vermoeidheid syndroom.

Bron: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22736201