Deel 1: Uw Vitamine B12 status; wat artsen misschien over het hoofd zien…

Uw Vitamine B12 status; wat artsen misschien over het hoofd zien…

Deel 1 van 2.
Deel 2 zal verder ingaan op de voeding, supplementen en de 3 fases van B12 tekort.

Vitamine B12 tekort wordt veelal over het hoofd gezien terwijl het een veel beschreven onderwerp is in de wetenschappelijke literatuur. Op de zoekterm “vitamin B12 deficiency” komen op pubmed.com zelfs 11.309 publicaties naar voren.

Vegetariërs en veganisten hebben doorgaans een hogere behoefte aan vitamine B12 dan personen die ook dierlijke producten eten, maar ook dit is geen garantie voor een goede vitamine B12 status. Uit publicaties blijkt dat ongeveer 1 op de 20 mensen (omnivoren/vleeseters) een B12 tekort hebben.

Doorgaans zijn mensen boven de 60 jaar vatbaarder en verschuiven de getallen naar ongeveer 1 op de 3 mensen.

Vitamine B12 bloedtest deugt niet!
Naast het feit dat er vaak te weinig wordt getest op vitamine B12 en lage waarden (binnen de normale marges) niet als problematisch worden beschouwd, is de manier van testen ook een deel van het probleem.

De conventionele vitamine B12 test waarmee de bloedwaarden worden gemeten is niet de beste en meest betrouwbare manier om de B12 status te bepalen. Omdat alleen de concentratie in het bloed wordt gemeten worden functionele tekorten of een laag actief B12 vaak niet vastgesteld.

Een publicatie uit Oxford beschrijft een dergelijk geval waarbij herhaalde B12 bloedtesten geen abnormale waarden lieten zien in een persoon met een functioneel B12 tekort. Het tekort zat in dit geval niet in het bloed maar in de cellen waar actieve vitamine B12 zijn werk doet. Het testen van enkel B12 in het bloed, de conventionele manier, zal dus slechts bij een klein deel van de mensen een juiste status aangeven. Normale B12 bloedwaarden kunnen een tekort dus niet uitsluiten.

Nieuwe ontwikkelingen in het meten van vitamine B12

Gelukkig zijn er betere en gevoeligere testen beschikbaar om de (actieve) vitamine B12 te meten. Helaas zijn veel medische professionals hiervan niet op de hoogte.

Methylmalonzuur test

In plaats van het direct meten van de vitamine B12 concentraties is het ook mogelijk om de waarden van bepaalde enzymen te meten die afhankelijk zijn van vitamine B12. Met de methylmalonzuur test zijn hoge methylmalonzuur-waarden een indicatie voor een lage actieve vitamine B12 status.

De methylmalonzuur test is beschikbaar bij Service Labs.

Holo-TC test

De Holo-TC test, ook wel bekend als ‘Actief-B12′, meet alléén de fractie van de B12 die in de cellen kan worden opgenomen. Vitamine B12 is in het bloed namelijk gebonden aan twee verschillende transporteiwitten: Haptocorrine en Transcobalamine II.

Maar juist alleen B12 gebonden aan Transcobalamine II kan in de cellen worden opgenomen. Dit is dus de vorm die bruikbaar is voor het lichaam en is daardoor accurater bij het vaststellen van een functioneel tekort. De conventionele B12 bloedtest maakt geen onderscheid tussen de deze vormen.

Ook de Holo-TC test is op aanvraag beschikbaar bij Service labs

Afsluiting

Van alledrie de beschreven tests is de holo-TC test de meest gevoelige test, maar afhankelijk van uw specifieke situatie kan er ook juist gekozen worden voor de methylmalonzuurtest.

Neem bij verdere medische vragen contact op met uw arts of therapeut.